Personel Sayıları
Profesör 3
Doçent 0
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 3
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 93 39
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 93 39
Genel Toplam 132