Ana Sayfa
Bölüm
Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Resim  bölümünün  amacı,  sekiz  yarıyıllık  eğitim  ve  öğretim programı süresince öğrencilere gerekli olacak entelektüel birikimi, teknik beceriyi ve artistik vizyonu kazandırmaktır. Sanatsal problematiklerini belirleyip kendi bakışını oluşturabilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, yaşadığı çağın olgularını kavrayabilecek donanımda, kendi sanatsal problematiklerini, sanatsal bir dil ile ifade eden, yaratıcı bireyler yetiştirmek resim bölümünün temel gayesidir. 

 

Vizyonumuz


Entelektüel yönü ile çok boyutlu düşünen, yaratıcı, fikir üreten, paylaşan, kullanan ve sunabilen, kültürel değerlerimizi referans alarak bu değerleri, çağdaş sanatsal üretim ve tüketim dolaşımına sokabilecek donanımda, ulusal ve uluslar arası düzeyde kültür ve sanat üretebilen bireyler yetiştirmek bölümümüzün hedefidir.