Komisyonlar

  • Kalite Elçisi
  • Yatay-Dikey Geçiş, Çap, Yandal ve İntibak Komisyonu
  • Değişim Programları Koordinatörlüğü (erasmus+, Farabi, Mevlana)
  • Not Kontrol Komisyonu
  • Danışmanlık
No items were found matching the current filters.